ข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง
หมอกระดูก-เชียงใหม่
หมอกระดูก-เชียงใหม่

นพ.ประสิทธิ์  วงศ์ตรีรัตนชัย

ปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำหน่วย Trauma&Sports medicine ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 2541
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
 • AO Fellowship in Tubingen, Germany 2006
 • Fellowship Shoulder & Elbow at Department of Orthopedics Surgery, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA 2007

สมาชิก

 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • Membership of Mayo Clinic Alumni Association

 

PrasitWongtriratanachai, MD.

PRESENT ACADEMIC RANK AND POSITION

 • Instructor at the Department of Orthopedic Surgery, Faculty of Medicine,
  Chiang Mai University,  Chiang Mai, Thailand. 2003 – present
 • Consultant, Trauma and Sports medicine Division, Department of Orthopedic Surgery, Faculty of Medicine, Chiang Mai University,  Chiang Mai, Thailand. 2003 – present

EDUCATION

 • Doctor of medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 1992-1998 (M.D.)
 • Residency Orthopedic Surgery, Faculty of Medicine, ChiangmaiUniversity 1999-2003
 • AO fellowship in Germany 2006
 • Research fellow in Shoulder&Elbow, biomechanic laboratory, Mayo clinic, Rochester, Minnesota, USA 2006-2007

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS AND SOCIETIES

 • The Royal College of Orthopedic Surgeons of Thailand 2003-Present
 • American Academy of Orthopaedic Surgeons, International affiliate member 2005
 • Membership of Mayo Clinic Alumni Association 2007
 • Membership of Thai Orthopedic Society for Sports Medicine